BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 06.12.2018, zmieniona z powodu:
Poprawa recepty

Bieżące informacje Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

Fałszywa recepta

 

 


Fałszywa recepta


Fałszywa recepta

 

 

 


Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu informuje o pojawieniu się sfałszowanej recepty wystawionej przez lekarza Ewelinę Skupińską z Poradni Lekarza POZ NZOZ Corrigo Medical Rafał Chmura w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Waryńskiego 3/1 dla Łukasza Gizińskiego na leki: TRAMAL 100 mg, SILDENAFIL 100 mg, KETREL 25 mg (recepta w załączeniu).

Z wyjaśnień uzyskanych od lekarza wynika, że pacjent skradł blankiety recept przygotowanych dla Niego i wypisuje sobie leki.


Do Apteki "Przy Almedzie" Arkadiusz Żurek i Wspólnicy Sp. J. trafił pacjent ze sfałszowaną receptą na 3op. Nasen 10mg, lekarz dr Teresa Umińska-Bytys.

Receptę zatrzymaliśmy i zabezpieczyliśmy w aptece, lek (Nasen) nie został wydany, pacjent uciekł z apteki.


Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu informuje o pojawieniu się sfałszowanej recepty wystawionej przez lekarza psychiatrę Magdalenę Krakowską z Poradni Zdrowia Psychicznego Przychodni Nr 1  Manamedica Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 13 dla Marka Beer na lek ALPROX 1mg (w załączeniu).

Z informacji uzyskanej od lekarza wynika, że nie wystawiał przedmiotowej recepty.


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy informuje, że mogą pojawić się fałszywe recepty na Clonazepam  oraz Xanax  na drukach recept  sygnowanych pieczęcią lekarza Mieczysław Janiszewski npwz 4778830 i pieczęcią świadczeniodawcy Lecznice Citomed Sp. z o.o. Regon 005722838 87-100 Toruń ul. M.Skłodowskiej-Curie 73 . Numery kontrolne recept są niewłaściwe i podczas skanowania występuje błąd w liczbie kontrolnej.


Informuję o pojawieniu się fałszywej recepty o nr 02 1201 0000 0102 4878 2185 na lek Naltex. Lekarz nie wypisywał na recepcie leku Naltexa

 


Fałszywa recepta

 


Recepta zablokowana przez NFZ. Lekarz, którego dane widnieją na recepcie potwierdziła, ze nie wystawiała takiej recepty, ponadto od 2 lat nie wypisuje recept odręcznie


Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje o próbach realizacji recepty refundowanej o numerze 02 1201 0000 0035 0213 5885 (recepta zablokowana przez NFZ) na lek Prolia


Fałszywa recepta.


Fałszywa recepta.

 

 


Fałszywa recepta. Recepta zosała skradziona.

 


Fałszywa recepta

 

 

 

 


Fałszywa recepta


Do wypisania recepty użyto zeskanowanego kuponu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skan sfałszowanej recepty zatrzymanej przy próbie realizacji. Recepty wystawiane są na pacjenta posługującymi się danymi Szulc Grzegorz. Komunikat do aptek o pojawieniu się recept  wystawianych na w/w nazwisko zamieszczony jest na stronie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia


Recepta o takim samym numerze została wcześniej zrealizowana w innej aptece na terenie Katowic. Lekarz, którego dane widnieją na recepcie nie jest zatrudniony w przychodni, której dane widnieją na recepcie, pacjent również nie jest zarejestrowany w tej przychodni


Recepta o takim numerze nie była wydana podmiotowi, którego dane widnieją na recepcie, ponadto lekarz, którego dane widnieją na nadruku potwierdził, ze nie wypisywał takiej recepty.


Recepty są skserowane. Lekarz, którego dane widnieją na recepcie, nie wypisywał recepty na Onirex.


Osoba, której dane widnieją na recepcie nie jest pacjentem Przychodni VERITAMED Sp. z o.o. Centrum Medyczne. Lekarz, którego pieczątka widnieje na recepcie w swojej praktyce korzysta z innego wzoru pieczątki i zasugerował, że pieczątka została sfałszowana


Pieczątka lekarza została podrobiona. Lekarz nie wypisywał recepty dla pacjenta, którego nazwisko figuruje na recepcie.


Informacja o fałszywych receptach

Dane lekarza i dane pacjenta są autentyczna. Przedstawione do realizacji recepty są kserokopiami o nieprawidłowym kształcie dokumentu

 

 

Informacja o fałszywych receptach.

Lekarz, którego nazwisko widnieje na recepcie nie wypisywał recepty na lek, którego nazwa widnieje na recepcie.

 

Informacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego nazwisko widnieje na receptach nie wystawiał takich recept. Numery recept również są fałszywe

 


Informacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego nazwisko widnieje na receptach nie wystawiał takich recept. Numery recept również są fałszywe

 


Informacja o fałszywych receptach.
Recepta opatrzona jest skradzioną pieczątką lekarza, którego nazwisko widnieje na recepcie

 


Informacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego dane widnieją na recepcie nie wystawiał recepty na preparat wymieniony na recepcie

 


Informacja o fałszywych receptach.
Numer lekarza widniejący na recepcie nie nalezy do lekarza, którego dane widnieją na recepcie

 


Informacja o fałszywych receptach.
Lekarz, którego dane widnieją na recepcie nie wystawiał recepty

 


Informacja o fałszywych receptach.
Pieczątka lekarza i dane pacjenta są fałszywe

 

 

Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.

Informujemy o pojawieniu się sfałszowanych recept (skan oryginalnej recepty) na produkt Neulasta. Z dniem 03.03.2017 lek. med. Mateusz Majewski posługuje się pieczątką innego wzoru. Pieczątka widniejąca na sfałszowanej recepcie została unieważniona.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.
 


Informacja o fałszywych receptach.

Na podstawie pisma Pani lek. med. Lidii Porębskiej, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje o pojawieniu się fałszywych recept na lek Neulasta oraz Stilnox.


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.
 


Informacja o fałszywych receptach.
 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.

Pieczątki i podpisy lekarzy widniejące na poniższych receptach zostały sfałszowane.


Informacja o fałszywych receptach.

Na podstawie pisma Pani lek. med. Anity Lewartowskiej-Białek, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje o pojawieniu się fałszywych recept na lek Nasen opatrzonych danymi z pieczątki lekarskiej o treści: lek. med. Anita Lewartowska-Białek, specjalista dermatolog-wenerolog, 7771135 oraz danymi z pieczątki gabinetu Centrum Medyczne PROCTO-MED s.c, 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.

Lekarz, którego dane widnieją na pieczątce nie pracuje w przychodni, z której pochodzi recepta.


Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

Przychodnia, której dane widnieją na recepcie posługuje się pieczątką o innej treści a lekarz wypisuje recepty odręcznie i zawsze stawia na recepcie pieczątkę osobistą
Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o kradzieży pieczątek.
Poniżej przedstawiamy wzory pieczątek skradzionych w nocy z 23 na 24.07.2015. Prosimy o zwrócenie uwagi przy realizacji recept.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.

 


Informacja o fałszywych receptach.

Lekarz, którego nazwisko widnieje na recepcie nie pracuje w przychodni NZOZ Revital System Medyczny


Informacja o fałszywych receptach.

 


Informacja o fałszywych receptach.

Na poniższej recepcie widnieje pieczątka lekarska, która jest wydrukiem. Ponadto numer telefonu do przychodni, której dane widnieją na recepcie jest fałszywy.


Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.
Informacja o fałszywych receptach.

 

Informacja o fałszywych receptach.


Informacja o fałszywych receptach.

 


Informacja o fałszywych receptach.

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje o pojawiających się fałszywych receptach na lek Neulasta zawierających dane osobowe lek. med. Jerzego Hansika oraz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Pieczątka nagłówkowa zamieszczona na recepcie nie jest używana przez szpital od stycznia 2013 roku, ponadto lekarz nie posiada recept o takim wyglądzie jak recepta fałszywa zamieszczona poniżej.


Informacja o fałszywych receptach. 


Informacja o fałszywych receptach.

Na recepcie sfałszowane są obie pieczątki, z czego na pieczątce gabinetu oprócz "literówki" (jest gabinet weterenaryjny) jest podany nieprawdziwy numer telefonu.
Pieczątka lek.wet. Magdaleny Kańtoch również jest sfałszowana, tak jak jej podpis. Żadna pieczątka ani firmowa ani imienna nie zaginęła.


 

 

Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 


Informacja o fałszywych receptach.


 

 

Informacja o fałszywych receptach.

Nr telefonu przychodni nie istnieje
Recepta ma nietypowy numer
Pieczątka lekarska wygląda jak zeskanowana
Lekarz, który jest rzekomo autorem recepty w rozmowie telefonicznej potwierdził, iż od 2 lat na terenie śląska młoda kobieta realizuje recepty "z przychodni która już nie istnieje" posługując się kopią pieczęci lekarskiej i toczy się postępowanie względem niej
Pacjentka uciekła z apteki przy próbie weryfikacji danych z recepty


 


Informacja o fałszywych receptach.
 

 


Informacja o fałszywych receptach.

Numer prawa wykonywania zawodu nie należy do lekarza, którego dane widnieją na pieczątce, ponadto lekarz nie pracuje w przychodni widniejącej na recepcie.


 

 

Pomoc humanitarna dla Serbii

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z powodzią na terenie Republiki Serbii, Ministerstwo Zdrowia Republiki Serbii przygotowało instrukcję dla instytucji oraz osób prywatnych, które są zainteresowane udzieleniem pomocy humanitarnej w postaci leków i wyrobów medycznych.
Proszę o zapewnienie dostępu do tej informacji dla potencjalnie zainteresowanych instytucji i osób prywatnych.

  Instrukcja w języku angielskim
  Tłumaczenie na język polski
 

 

Informacja o fałszywej recepcie.


 

 

Informacja o fałszywej recepcie.


 

 

Informacja o fałszywej recepcie.Podjęto próbę realizacji sfałszowanej recepty z danymi świadczeniodawcy lekarza Rafała Olejnik specjalista urolog FEBU z PWZ: 2398193.

 

Informacja o fałszywej recepcie.Gabinet, którego adres widnieje na recepcie nie jest znany lekarzowi. Ponadto lekarz posiada specjalizację z laryngologii a nie z neurologii.

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach informuje, że do tut. inspektoratu zaczęły wpływać informacje o pojawieniu się fałszywych recept, głównie na leki :

  • Clonazepam
  • Tramal itp.
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Łukasz Szołtysek
Publikacja dnia: 06.12.2018
Podpisał: Anna Josz
Dokument z dnia: 06.12.2018
Dokument oglądany razy: 2292
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach