BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 23.05.2019, zmieniona z powodu:
dodanie komunikatu

Komunikaty i pisma WIF

"KOMUNIKAT Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca  2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1375)"

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w  życie  niniejszej ustawy, posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,  hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są obowiązani w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 sierpnia 2019 r. ):

•             poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo

•             wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W przypadku niepodjęcia powyższych czynności, zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wygasa, a podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi podlega wykreśleniu z dniem 1 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca  2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1375)

Pełna treść komunikatu  – Komunikat  w wersji pdf

 


Komunikat do kierowników aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych

o zagubieniu pieczątki lekarskiej

komunikat


Komunikat do Dyrektorów Szpitali posiadających aptekę szpitalną/dział farmacji szpitalnej na terenie województwa ślaskiego

komunikat


Komunikat do kierowników aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych dotyczący wdrażania e-recepty.

komunikat


Informacja.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że 1 lipca 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875).

Szczegóły


Informacja.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2015 r. nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne wprowadzonej ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 788) o nowych obowiązkach dotyczących przekazywania organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacji

Szczegóły

Aby zgłosić brak leku nalezy samodzielnie założyć konto dla zgłaszającej apteki.

FORMULARZ


 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Renata Placek
Dokument z dnia: 23.05.2019
Dokument oglądany razy: 4129
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach