BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 14.05.2019, zmieniona z powodu:
podmiana pliku nr 3

Dokumenty do pobrania

 1.   Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia apteki ogólnodostępnej - karta informacyjna Nr 1
 2.   Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia punktów aptecznych - karta informacyjna Nr 2
 3.   Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/ punktu aptecznego
 4.   Zgłaszanie zmiany na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej/ apteki szpitlanej/ działu farmacji szpitalnej/ apteki zakładowej/ punktu aptecznego
 5.   Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni
 6.   Formularz zgłoszenia sprzedaży wysyłkowej
 7.   Wydawanie zgody na prowadzenie działu farmacji szpitalnej
 8.   Wydawanie zaświadczeń o spełnianiu wymogów kadrowych i lokalowych przez placówki obrotu pozaaptecznego - karta informacyjna Nr 3
 9.   Wydawanie zgód na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancji psychotropowych grupy II-P, III-P, IV-P - karta informacyjna Nr 4
 10.   Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności Rpw
 11.   Wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzajacych lub substancji psychotropowych
 12.   Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016r zmianie następuje minimalne wynagrodzenie za pracę.
 13.   Wniosek o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
 14. Wniosk o wydawanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach prowadzenia badań klinicznych środków odurzających i substancji psychotropowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 1.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Apteki ogólnpodostępne, punkty apteczne
 2.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Apteki szpitalne, działy farmacji szpitalnej
 3.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Placówki obrotu pozaaptecznego
 4.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe

 1.   Zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego
 2.   Informacja dotycząca warunków przechowywania i transportu szczepionek
 3.   Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wzory oświadczeń wymaganych do naboru nowych pracowników:

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 14.05.2019
Podpisał: Renata Placek
Dokument z dnia: 14.05.2019
Dokument oglądany razy: 5960
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach