BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 13.12.2017, zmieniona z powodu:
zmiana pliku - załącznik nr 1

Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia apteki ogólnodostępnej

W związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1991) i zmianami w zakresie sposobu składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej informujemy, że wniosek na należy składać do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w postaci elektronicznej.

Zgodnie ze wspomnianymi na wstępie przepisami załączniki do przedmiotowych wniosków mogą być składane zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej, przy czym należy mieć na uwadze ogólne zasady dotyczące uznawalności danego dokumentu za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informujemy, iż w celu złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne będzie posiadanie konta na platformie P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.

Złóż wniosek


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1991), która to ustawa wprowadziła zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne wskazuje co następuje:

Podmioty ubiegające się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej składają wniosek zawierający:

  • oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej;
  • numer NIP oraz numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną;
  • numer we właściwym rejestrze;
  • wskazanie adresu apteki;
  • nazwę apteki, o ile taka występuje;
  • datę podjęcia działalności;
  • datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek;
  • dane apteki, takie jak numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www, jeśli apteka takie posiada;
  • dni i godziny pracy apteki.

Ponadto do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki należy dołączyć:

  • imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, jego identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 88 ust. 2.

 

  Kliknij aby pobrać kartę informacyjną

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 13.12.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 13.12.2017
Dokument oglądany razy: 1625
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach